Urgències

El sistema sanitari públic estableix diferents recursos i circuits per tal de donar resposta a la demanda d’atenció mèdica immediata de la ciutadania. L’Àrea d’Urgències és un dels serveis més visitats pels pacients amb fibril·lació auricular i això implica que el tractament realitzat en aquest nivell assistencial sigui sovint determinant.

L’activitat principal que es fa a Urgències pel que fa a aquesta malaltia és:

  • Control de freqüència cardíaca en pacients amb fibril·lació auricular permanent, episodis prolongats o de durada incerta que consulten per fibril·lació auricular ràpida.
  • Restauració del ritme sinusal mitjançant cardioversió farmacològica o elèctrica en pacients amb fibril·lació auricular d’inici recent, o amb fibril·lació auricular d’inici incert als quals se’ls practica ecografia transesofàgica i es descarta la presència de trombes auriculars.
  • Inici d’anticoagulació en pacients no anticoagulats prèviament i en pacients amb un nou diagnòstic, sempre que hi hagi criteris per anticoagular.
  • Tractament inicial de les complicacions: insuficiència cardíaca, angina hemodinàmica o ictus. Els pacients amb ictus de menys de 3 hores d’evolució entren en el circuit de “codi ictus”, en el qual el neuròleg és el metge responsable des del primer moment.

Tot i que a Urgències en general es resol el motiu de consulta, la majoria de pacients donats d’alta s’han de remetre a algun altre nivell de la Unitat per a continuar un bon control i tractament. Per aquest motiu hi ha establerts circuits de derivació que permeten que els pacients procedents d’urgències siguin seguits en el nivell adient amb la mínima demora possible.

anteriorsegüent