Què fa la Unitat de Fibril.lació Auricular?

La Unitat de Fibril.lació Auricular (UFA) es va crear, amb l’ambició de millorar l’assistència al pacient amb fibril.lació auricular (FA), coordinant tots els especialistes que intervenen en el seu maneig. La tasca de la UFA és aconseguir que qualsevol pacient amb FA atès a l’hospital o a la primària del Clínic, se li pugui oferir una qualitat assistencial d’excel·lència i homogènia. Això vol dir treballar per disminuir les llistes d’espera i aconseguir la derivació de pacients des de la primària a l’hospital quan requereixin ablació de l’arrítmia o un tractament més especialitzat.

 

El que persegueixen les Unitats del Clínic, és una millor coordinació entre els diversos especialistes que intervenen en el tractament d’una malaltia. “En general, en malalties molt prevalents, intervenen diferents metges i serveis. La idea és treballar per a mantenir aquest nivell de coordinació entre els professionals. En el passat aquesta coordinació no existia” ressalta el professor Lluís Mont cap de la UFA.

 

En el cas de la FA, el tractament s’inicia a nivell del metge de capçalera, també intervé el cardiòleg a l’ambulatori, els metges d’urgències, els cardiòlegs i arritmiòlegs a l’hospital. Els neuròlegs, les infermeres especialitzades, els cirurgians cardíacs, els anestesistes i altres professionals, com dietistes, que assegurin un tractament i control no només de l’arrítmia, sinó dels factors de risc, com l’obesitat, la hipertensió, el consum d’alcohol i d' altres factors.

anteriorsegüent