Medicina interna

La medicina interna és una especialitat mèdica que dedicada a l’atenció integral de l’adult malalt en l’àmbit d’hospitalització i de diagnòstic ambulatori davant de qualsevol trastorn que presenti un pacient. Pel que respecta a la fibril·lació auricular, la medicina interna s’encarrega dels següents aspectes:

  • Avaluació i tractament de malalts amb alt risc de desenvolupar cardiopaties i, per tant, fibril·lació auricular, com malalts amb HTA resistent.
  • Maneig del malalt pluri-patològic amb fibril·lació auricular durant la seva hospitalització aplicant les guies de maneig als malalts fràgils i amb pluripatologia.
  • Valoració integral de persones grans i fràgils incloent un tractament adequat per a la fibril·lació auricular i la prevenció amb anticoagulació.

Actualment, a medicina interna s’està fent recerca sobre l’adequació de la indicació d’anticoagulació al malalt gran amb fibril·lació auricular a l’alta hospitalària i la influència de la situació funcional.

anteriorsegüent