Imatge cardíaca

El Grup d’Imatge Cardíaca té un paper molt important en el diagnòstic de la fibril·lació auricular. En primer lloc, per aclarir si hi ha alguna malaltia al cor que ocasiona l’arítmia i, en segon lloc, per ajudar a seleccionar la millor opció de tractament de l’arítmia.

Les principals accions que es realitzen des d’aquest grup són:

  • Realització d’ecocardiogrames, una exploració que de forma no invasiva i indolora, permet obtenir imatges del cor en moviment i detectar moltes de les malalties que poden provocar la fibril·lació auricular.
  • Realització d’ecocardiogrames transesofàgics, si el pacient necessita una cardioversió elèctrica urgent o un procediment d’ablació de venes pulmonars.
  • Ús d’altres tècniques d’imatge, com la ressonància magnètica cardíaca (RMC) o la tomografia computeritzada (TC) que permeten una reconstrucció tridimensional
  • Estudis de recerca sobre l’arítmia i les tècniques d’imatge.
anteriorsegüent