Atenció Primària

L’atenció primària de salut és el primer punt d’accés presencial al sistema sanitari públic.
En aquest nivell assistencial les accions més comunes en relació a la fibril∙lació auricular són:

  • Avaluació inicial en els pacients estables: anamnesi, exploració física, ECG, anàlisi de sang (amb determinació d’hormones tiroïdals) i ecocardiograma.
  • Estudi i tractament dels factors de risc cardiovascular associats.
  • Detecció de possibles factors desencadenants i tractament precoç
  • Inici del tractament antiagregant i anticoagulant segons criteris establerts.
  • Derivació a cardiologia en els casos indicats.
  • Control crònic de les fibril∙lacions auriculars permanents en pacients geriàtrics i les paroxístiques/persistents que es mantenen estables, valorades pel cardiòleg i que no requereixen més atenció especialitzada.
  • Recerca sobre diagnòstic precoç i prevenció de la fibril∙lació auricular.
anteriorsegüent