Anestesiologia i cirurgia càrdio-vascular

El grup d’especialistes en anestesiologia i cirurgia cardíaca de la UFA té l’objectiu de donar assistència als pacients amb fibril·lació auricular en l’àmbit quirúrgic. Per tant, la seva tasca principal és donar suport a:

  • Pacients amb fibril·lació auricular sotmesos a qualsevol tipus de cirurgia
  • Pacients sotmesos a ablació quirúrgica mínimament invasiva de la FA
  • Pacients amb fibril·lació auricular de nova aparició després de cirurgia cardíaca.
  • Pacients amb risc que necessitin sedació per a cardioversions i ablació de la fibri·lació auricular percutània.
  • La recerca: el grup també participa en tots els aspectes docents i de recerca de la Unitat.
anteriorsegüent